13. oktobar – Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa

Kao i svake godine Ured Ujedinjenih naroda za smanjenje rizika od katastrofa obilježava 13. oktobar - Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa

13. oktobar – Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa

Sve informacije o ovogodišnjem obilježavanju Međunarodnog dana smanjenja rizika od katastrofa su dostupne na linku: https://iddrr.undrr.org/

idrr

Share on: