Anketa UNICEF-a u Bosni i Hercegovini sa fokusom na COVID-19 pandemiju

Rezultati ankete koju je proveo UNICEF u Bosni i Hercegovini u vezi sa percepcijom ispitanika o rizicima, prevenciji i pripravnosti na nesreće i katastrofe sa fokusom na krizu izazvanu pandemijom COVID-19

Anketa UNICEF-a u Bosni i Hercegovini sa fokusom na COVID-19 pandemiju

Na linku https://bih.ureport.in/opinion/1943/  se nalaze rezultati ankete koju je proveo UNICEF u vezi sa percepcijom ispitanika o rizicima, prevenciji i pripravnosti na nesreće i katastrofe sa fokusom na krizu koju je izazvala COVID-19 pandemija.

unicef-anketa

Share on: