Članovi

Bosna i Hercegovina

1. Predsjedništvo

2. Vijeće ministara

3. Parlamentarna skupština – Zajednička komisija za odbranu i sigurnost

4. Ministarstvo odbrane

5. Ministarstvo civilnih poslova

6. Ministarstvo pravde

7. Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice

8. Ministarstvo vanjskih poslova

9. Ministarstvo prometa i komunikacija

10. Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa

11. Kancelarija za veterinarstvo

12. Ministarstvo finansija i trezora

13. Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice

14. Opština Centar

15. Asocijacija Radioamatera

16. Direkcija za Evropske integracije

17. Državna regulatorna agencija za radiacionu i nuklearnu sigurnost

18. Agencija za bezbjednost hrane

19. Centralna banka BiH

20. Društvo crvenog krsta/križa

21. Agencija za koordinaciju policijskih tijela

22. Agencija za policijsku podršku

23. Granična policija

24. Državna agencija za istrage i zaštitu

25. Služba za poslove za strancima

26. Planinarski savez

27. Interventna spasilačka služba Mostar

28. BH Telecom

29. Bosnalijek d.d.

30. J.P. Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo

31. Bosna Sunce osiguranje

32. Institut zaštite od požara i eksplozije – INZA

33. Centar za sigurnosne studije

Federacija BiH

1. Federalna uprava civilne zaštite

2. Ministarstvo prometa i komunikacija

3. Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

4. Ministarstvo zdravstva

5. Ministarstvo unutrašnjih poslova

6. Ministarstvo energije, rudarstva i industrije

7. Ministarstvo finansija

8. Ministarstvo turizma i okoliša

9. Ministarstvo pravde

10. Ministarstvo prostornog uređenja

11. Ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta

12. Akademija nauka i umjetnosti

13. Federalni hidrometeorološki zavod

14. Razvojna banka FBiH

15. Vatrogasni savez

16. Crveni krst Federacije BiH

17. Hercegovačka gorska služba spašavanja

18. Klub spasavalaca 2000

19. Federalni zavod za geologiju

20. Sarajevo osiguranje

21. Triglav osiguranje

22. Elektroprivreda HZHB Mostar

23. HT – Eronet

24. J.P. Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar

Republika Srpska

1. Republička uprava civilne zaštite

2. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

3. Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite

4. Ministarstvo unutrašnjih poslova

5. Ministarstvo ekonomskih odnosa i regionalne saradnje

6. Ministarstvo finansija

7. Ministarstvo pravde

8. Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju

9. Ministarstvo prosvjete i kulture

10. Ministarstvo saobraćaja i veza

11. Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva

12. Investiciono-razvojna banka RS

13. Vatrogasni savez

14. Crveni krst

15. Spasilački klub Wolf

16. Republički Hidrometeorološki zavod

17. Balkanski institut za upravljanje i procjenu rizicima

18. Dunav osiguranje

19. Krajina osiguranje

20. Jahorina osiguranje

21. Elektroprivreda RS

22. Telekom Srpske

 Brčko Distrikt

1. BOSNA I HERCEGOVINA, BD, Odjeljenje za javnu sigurnost

Republika Hrvatska

1. Državna uprava za zaštitu i spašavanje

Republika Makedonija

1. Direkcija za zaštitu i spašavanje

Republika Srbija

1. Ministarstvo unutrašnjih poslova, Sektor za vanredne situacije

 

 

 

cq5dam-web-221-289

UNDP – UN u Bosni i Hercegovini

Zmaja od Bosne bb,

71 000 Sarajevo

tel: +387 33 293 400

web page: http://www.ba.undp.org/

swiss-logo

Ambasada Švicarske u Bosni i Hercegovini

Zmaja od Bosne 11
Zgrada RBBH objekat B
71000 Sarajevo

tel: +387 33 27 58 50

 

osce

OSCE – Organization for Security and Co-operation in Europe

Tower A, Fra Anđela Zvizdovića 1,

71 000 Sarajevo

tel: +387 33 752 100

web page: http://www.osce.org

 

 

eufor

EUFOR

Aerodromska

71 000 Sarajevo

tel: +387 33 495 000

web page: http://www.euforbih.org

 

 

nato

NATO HQ Sarajevo

Kamp Butmir,

71 000 Sarajevo

tel: +387 33 495 000

web page: https://www.jfcnaples.nato.int/hqsarajevo

Podijeli na: