DesInventar Sendai baza podataka o štetama i gubicima

DesInventar Sendai baza podataka o štetama i gubicima je u upotrebi u 80 zemalja širom svijeta. Bosna i Hercegovina je u procesu uvođenja baze podataka. Podataka će unositi obučeni operateri u svim jedinicama lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini.

DesInventar Sendai baza podataka o štetama i gubicima

Lista zemalja koje koriste DesInventar Sendai bazu podataka je dostupna na linku: https://desinventar.net/DesInventar/index.jsp

Podatke u izlistanim zemljama je moguće pregledati na BHS jezicima.

Sistem upravljanja informacijama o nesrećama – DesInventar je softverski alat koji pomaže da se prikupe informacije o gubicima tokom nesreća i analiziraju trendovi o uticaju nesreća na organizovan način. DesInventar projekat je počeo 1994. godine kada je kreiran kao zajednički konceptualni i metodološki okvir bazirana na Mreži socijalnih studija u prevenciji nesreća u Latinskoj Americi. Sistem je usmjeren na evidentiranje, konsultacije i prikaz informacija o nesrećama sa malim, srednjim i velikim posljedicama. Postojeći podaci, novinski članci i institucionalni izvještaji u devet zemalja Latinske Amerike su korišteni kao glavni izvor informacija o nesrećama. Ovaj pristup su sponzorisali UNISDR i Razvojni program Ujedinjenih nacija – UNDP, koji podržavaju implementaciju sličnih sistema u Karibima, Aziji, Africi i Europi. Razvoj koncepta, metodologija i softverski alat su nazvali Sistem upravljanja informacijama o nesrećama – DesInventar

Danas više od 80 zemalja koriste DesInventar sistem. Oficijelna web stranica DesInventara je http://www.desinventar.net DesInventar (DesInventar metodologija) uključuje softverski proizvod koji se sastoji iz dvije komponente: – Administracija i Modul unosa podataka je baza podataka sa predefinisanim indikatorom gubitaka koji se unosi u karticu podataka. – Polja u kartici podataka uključuju: o podatke o vremenu i prostoru, o podatke o vrsti događaja, o uzrocima, o izvorima informacija, o direktni i indirektni uticaji na ljudsko zdravlje, kuće, infrastrukturu i ekonomski sektor. – Analitički modul koji dozvoljava da korisnik prostorno analizira podatke gubitaka, trendove, razrađuje primjere profila rizika i ima pristup bazi podataka u slučaju upita. Upit može da uključuje odnose između različitih varijabli od posljedica, tipova događaja, uzroka, lokacije, datuma, itd. Ovaj modul dopušta da se u isto vrijeme navedeni podaci prikažu tabelarno, grafičkim i tematskim mapama. DesInventar metodologija predlaže da se koriste historijski podaci te da se podaci posljedica nesreća prikupljaju na sistematičan način čime se prikazuje osjetljivost specifičnog geografskog prostora na određene hazarde (opasnosti). Podaci moraju biti prikupljani kroz praćenje određenog seta standarda. Prikupljeni podaci dobijaju svoju vremensku i geografsku dimenziju i razvrstavaju se u relativno male geografske jedinice, obično administrativne jedinice.

desinventar

Share on: