DEVELOPING NATIONAL DISASTER RISK REDUCTION STRATEGIES

Smjernice za izradu strategije za smanjenje rizika od katastrofa na državnom nivou

DEVELOPING NATIONAL DISASTER RISK REDUCTION STRATEGIES

Na linku https://www.undrr.org/developing-national-disaster-risk-reduction-strategies se nalaze smjernice za izradu strategije za smanjenje rizika od katastrofa na državnom nivou koja će biti korištena u Bosni i Hercegovine kao vodilja za koncipiranje Strategije koja je predviđena Ciljem E Sendai okvira za smanjenje rizika od katastrofa.

Share on: