Interaktivna radionica za medije

Interaktivna radionica za medije

Očuvanje okoliša i sprječavanje klimatskih promjena su bili u fokusu interaktivne radionice za medije posvećene Ciljevima održivog razvoja. Novinarke i novinari iz 12 medija, predstavnici Ministarstva sigurnosti BiH, aktivisti i predstavnici UNDP Bosnia and Herzegovina, UNESCO i UN Environment su predstavili svoj rad i razmijenili iskustva o važnosti poboljšanja stanja životne sredine u Bosni i Hercegovini. Predstavnici Ministarstva sigurnosti BiH su predstavili Platformu za smanjenje rizika od katastrofa Bosne i Hercegovine i njenu web stranicu na kojoj mediji mogu naći relevantne podatke iz oblasti zaštiti i spašavanje kao i kontakte za pojašnjenja i upućivanje na relevantne institucije.

Share on: