O nama

?>

Platforma za smanjenje rizika od katastrofa Bosne i Hercegovine je uspostavljena 2013. godine.

Kao  članica Ujedinjenih nacija, Bosna i Hercegovina je u skladu sa zaključcima „Svjetske konferencije o smanjenju rizika od katastrofa“ UN–a, održane u januaru 2005. godine u Kobeu u Japanu bila obavezi uspostaviti platformu za smanjenje rizika od katastrofa. Rezultat kolektivnog napora održane konferencije o smanjenju opasnosti od katastrofa je „Hyogo okvirni plan djelovanja od 2005. do 2015. godine: Izgradnja otpornosti naroda i zajednica od katastrofa“, kojim se definišu pravci djelovanja u razvoju zaštite i spašavanja u svijetu. Dobra praksa smanjenja rizika u svijetu je nastavljena usvajanjem Sendai deklaracije na Trećoj konferenciji o smanjenju rizika od katastrofa održanoj u martu 2015. godine u Sendaiu u Japanu.

Platforma za smanjenje rizika od katastrofa Bosne i Hercegovine je uspostavljena 2013. godine na prvoj konferenciji koja je održana u velikoj sali Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Platforma je formirana u vidu foruma za razmjenu mišljenja koji obuhvata sve faktore društva iz različitih oblasti djelovanja koje će u svom domenu ponuditi najbolja rješenja u cilju prevencije i bolje zaštite od katastrofa. To uključuje usaglašavanje stavova o potrebama djelovanja u smanjenju rizika od katastrofa, procjenjivanje rizika od opasnosti, usaglašavanje aktivnosti, potsticanje i postizanje najkvalitetnijeg odgovora na prijetnje i rizike od katastrofa i razvijanje svijesti stanovništva o postojanju opasnosti od katastrofa.

Ministarstvo sigurnosti BiH uz saradnju i podršku UNDP-a u Bosni i Hercegovini, te u saradnji sa entitetskim upravama civilnih zaštita (Federalna uprava civilne zaštite Federacije Bosne i Hercegovine i Republička uprava civilne zaštite Republike Srpske), organizuju konferenciju Platforme za smanjenje rizika od katastrofa Bosne i Hercegovine.

Podijeli na: