Poplava

POPLAVE

Postupci tokom poplava:

 • ostanite mirni;
 • nazovite broj za hitne slučajeve 121 ili 123 i obavijestite o razmjerama poplave i eventualno nastale nesreće;
 • isključite električne i druge instalacije i vodu;
 • ne dirajte električne aparate ako su mokri i ako je voda već doprla do njih;
 • pitku vodu i životne namirnice podignite na više nivoe kuće ili stana;
 • ako ste u mogućnosti, spriječite prodiranje vode u najniže dijelove objekata podizanjem barijera ili pomozite prilikom uređenja istih (vreće sa pijeskom, zemlja, i dr.).

Postupanje u slučaju nužnog napuštanja doma – evakuacije:

 • isključite sve električne uređaje;
 • smireno napustite kuću;
 • zaključajte sva ulazna i unutarnja vrata;
 • ne hodajte kroz vodu koja se kreće. Kretanje kroz vodu dubine 15 cm može izazvati pad. Ukoliko morate proći kroz vodu, hodajte tamo gdje se voda ne pomjera;
 • koristite priručno sredstvo (štap) kako biste provjerili dubinu vode;
 • ne prelazite brzake i potoke;
 • pomozite evakuaciju domaćih životinjima, a ako to ne možete, oslobodite ih iz objekata u kojima su smještene;
 • budite pažljivi pri ulaženju u zgrade zbog skrivenih oštećenja koja su mogla nastati;
 • čistite i dezinficirajte sve što je pokvašeno. Mulj koji ostaje poslije plavne vode, može da sadrži kanalizacione otpatke i hemikalije;
 • osposobite oštećene septičke jame i druge kanalizacione sisteme što je moguće ranije. Ukoliko su oštećeni, mogu postati veliki zdravstveni rizik;
 • budite pripremljeni u slučaju da morate da napustite svoj dom. Pripremite ruksak ili torbu s ličnim dokumentima i najosnovnijim stvarima.

Postupci nakon poplava:

 • slijedite savjete roditelja, nastavnika i nadležnih službi kako bi u svakom momentu imali pouzdanu informaciju o razvoju situacije (“veličini” opasnosti, potrebi evakuacije, mogućnost korištenja pitke vode, sigurnim pravcima itd);
 • izbjegavajte kontakt sa vodom ako primijetite da je zagađena (od ulja, benzina ili kanalizacijom), ili ako ima oborenih električnih stubova;
 • uklonite prljavu vodu i mulj iz objekata sami ili zatražite pomoć;
 • očistite i dezinficirajte sve ono što je mokro;
 • ne upotrebljavajte električne instalacije ili uređaje koji su bili izloženi vodi dok ih ne provjeri kvalificirani električar.

Podijeli na: