Potpisivanje Deklaracije o smanjenju rizika od katastrofa u sklopu IDRM projekta

Potpisivanje Deklaracije o smanjenju rizika od katastrofa u sklopu IDRM projekta

Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine u saradnji sa Razvojnim programom UN-a u Bosni i Hercegovini provodi Projekat “Međusobno povezivanje za upravljanje rizikom od katastrofa u Bosni i Hercegovini“, koji je podržala Vlade Italije. Korisnici projekta su i gradovi Brčko, Tuzla i Doboj, kao i općine Laktaši Maglaj, Lukavac i Zvornik.
Danas je potpisana povelja kojom se otpočinje sa izradom analize rizika kroz uspostavu aplikacijskih rješenja za poplave i klizišta.

Share on: