Sendai Framework Monitor

Sendai Framework Monitor - online alat za monitoring implementacije Sendai okvira za smanjenje rizika od katastrofa

Sendai Framework Monitor

Generalna skupština Ujedinjenih nacija je 2. februara 2017. godine podržala preporuke Otvorene međuvladine ekspertske radne grupe za indikatore i terminologiju kroz usvajanje Rezolucije A/71/644. Po ovoj rezoluciji, UNISDR je zatražio da se poduzmu tehničke mjere i sačine tehničke smjernice3 za zemlje članice UN-a. Za mjerenje globalnog progresa u implementaciji Sendai okvira identifikovan je set od 38 indikatora. S time u vezi UNISDR je u decembru 2017. godine organizovao tehničku radionicu u cilju objavljivanja Monitoring Sendai okvira. Tokom tehničke radionice prezentovan je sistem za monitoring u vidu webplatforme koja je otvorena i dostupna od mjeseca marta 2018. godine. Web-platforma omogućava unošenja podataka, analitičke mogućnosti kao i različite nivoe primjene (globalne, regionalne, nacionalne, lokalne).

https://sendaimonitor.undrr.org/

sfm

Share on: