Savjetodavni odbor

Savjetodavni odbor Platforme za smanjenje rizika od katastrofa Bosne i Hercegovine se sastoji od stalnih predstavnika:

  • Ministarstva sigurnosti/Sektora za zaštitu i spašavanje;
  • Federalne uprave civilne zaštite;
  • Republičke uprave civilne zaštite;
  • Odjeljanje za javnu sigurnost BD; i

nestalnih predstavnika iz:

  • akademske zajednice;
  • privatnog sektora; i
  • nevladinog sektora.

Nestalni predstavnici savjetodavnog odbora se mijenjanu svake dvije godine i potvrđuju na konferenciji Platforme.

Podijeli na: