Četvrta konferencija Platforme za smanjenje rizika od katastrofa

Četvrta konferencija Platforme za smanjenje rizika od katastrofa

U organizaciji Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, u saradnji sa Ujedinjenim nacijama u BiH i uz podršku Ambasade Švicarske u BiH, 23. novembra 2016. godije je u Sarajevu održana Četvrta konferencija Platforme za smanjenje rizika od katastrofa Bosne i Hercegovine.

Platforma BiH prepoznata je kao važan mehanizam za koordinaciju različitih aktera na polju smanjenja rizika od katastrofa u BiH za sve građane. Tematski fokus konferencije bila je važnost procjene rizika i njeno korištenje pri planiranju i donošenju odluka. Konferencija je okupila oko 100 stručnjaka svih nivoa vlasti, međunarodne zajednice i nevladinih organizacija.

Na otvaranju konferencije, Dragan Mektić, ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine, naglasio je da je Bosna i Hercegovina na putu da postane članica mehanizma civilne zaštite Evropske unije, te da je potrebno uložiti napore za usklađivanje metodoloških pristupa razvoja procjena rizika na svim razinama u odnosu na one koje se koriste u EU. “Ukoliko budemo imali dobre procjene rizika, dobru organizaciju, opremu i obučene strukture zaštite i spašavanja na lokalnom nivou, sigurno ćemo biti u mogućnosti pružiti adekvatan odgovor na katastrofe koji će povećati sigurnost građana, zaštititi materijalna i ostala dobra, te smanjiti potrebu za reagiranje viših nivoa vlasti. Napori ka smanjenju rizika od katastrofa moraju biti sistematski integrirani u politike, planove i programe održivog razvoja i smanjenja siromaštva, te podržani kroz bilateralnu, regionalnu i širu međunarodnu saradnju i partnerstvo”, rekao je ministar Mektić.

On je dodao da BiH ostaje predana da označi politike u oblasti zaštite i spašavanja kao prioritet za državni nivo i nivo lokalnih zajednica, sa snažnom institucionalnom osnovom za njenu primjenu, čime se ispunjava primarni cilj Platforme.

Ambasadorica Švicarske u BiH Andrea Rauber Saxer izjavila je da će smanjenje rizika od katastrofa biti važna transverzalna tema za Švicarsku kooperaciju sa BiH 2017-2020 i naglasila njen veliki potencijal za spašavanje života, zaštitu izvora egzistencije i značajno smanjenje ekonomskih gubitaka. “Smanjenje rizika od katastrofa je prioritet za Švicarsku vladu. Koncept aktivno primjenjujemo kod kuće, ali i sa našim inozemnim partnerima. Ukoliko ne možemo spriječiti katastrofe, možemo i moramo spriječiti gubitke što je više moguće. U tu svrhu, nastaviti ćemo sa raditi sa našim partnerima iz BiH i UN-a na kreiranju boljih odgovora ka uspostavljanju prihvatljivih nivoa rizika u različitim sektorima i njihovom ublažavanju na odgovarajući način. Konferencija je odlična prilika da podijelimo dobre prakse i povećamo saradnju između svih uključenih aktera”, izjavila je ambasadorica Rauber Saxer.

Sezin Sinanoglu, rezidentna koordinatorica UN-a u BiH naglasila je važnost Platforme i pozvala sve relevantne aktere da ulože dodatne napore za njenu dalju izgradnju i da omoguće da Platforma postane istinski centar za saradnju za sve strateške intervencije za smanjenje rizika od katastrofa u BiH vođene adekvatnim procjenama rizika. “Mnogi od nas, uključujući članove ove Platforme, prepoznaju da loša procjena rizika predstavlja osnovni nedostatak koji onemogućava učinkovite aktivnosti na smanjenju rizika od katastrofa od strane vlasti i stanovništva. Da bismo ovo prevladali, UN agencije u BiH rade na različitim procjenama rizika u saradnji sa našim partnerima, vezanih za klizišta i mape rizika od poplava, socijalnu zaštitu, kulturnu baštinu i ostalo.”

Na konferenciji je prvi put predstavljena i internetska stranica Platforme, www.platformabh.ba, kao novi alat dostupan svim građanima BiH, putem kojeg se na jednom mjestu mogu pronaći sve relevantne informacije o različitim segmentima smanjenja rizika od katastrofa. Konferencija je zaključena najavom skorog donošenja niza preporuka koje predstavljaju važan korak u izgradnji otpornosti BiH i njenih građana kroz smanjenje rizika od katastrofa.

 

Pozivnicu za četvrtu konferenciju Platforme za smanjenje rizika od katasrofa možete pogledati ovdje.

Agendu za četvrtu konferenciju Platforme za smanjenje rizika od katastrofa možete pogledati ovdje.

Novi koncept Platforme predstavljen na četvrtojoj konferenciji za smanjenje rizika od katastrofa možete pogledati ovdje.

Koncept Platforme za smanjenje rizika od katastrofa u južnoj Austriji, gradu Amstettenu, na engleskom jeziku možete pogledati ovdje.

Način izrade i primjene procjene rizika u gradu Bijeljina možete pogledati ovdje.

Način izrade i primjene procjene rizika u općini Gračanica možete pogledati ovdje.

Perspektivu analize rizika i ranjivosti civilnog planiranja za nepredviđene situacije za općinu Lyngby-Taarbæk u Danskoj, predstavljenu od strane Birger Kjer Hansena, na engleskom jeziku možete pogledati ovdje.

Prezentaciju o procjeni rizika u Federaciji Bosne i Hercegovine možete pogledati ovdje.

Prezentaciju o ulozi sistema socijalne zaštite u smanjenju rizika od katastrofe možete pogledati ovdje.

Prezentaciju o Sistemu za analizu rizika od katastrofa, eng. Disaster Risk Analasys System DRAS, možete pogledati ovdje.

 

 

Share on: