NAJAVA DOGAĐAJA

Saradnja Ministarstva sigurnosti i Vojske Velike Britanije - Zajednička vježba spašavanja u slučaju nesreće

NAJAVA DOGAĐAJA

Britanske snage stigle su u Bosnu i Hercegovinu kako bi, u skladu sa odredbama NATO/PfP (Partnerstva za mir) Sporazuma o statusu snaga (SOFA), zajedno sa Sektorom za zaštitu i spašavanje Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, izveli vježbu spašavanja u slučaju nesreće.

Već treću godinu za redom, pripadnici 77. brigade Oružanih snaga Velike Britanije radiće na kompleksnom scenariju u saradnji sa ne samo sa Ministarstvom sigurnosti, već i sa Oružanim snagama Bosne i Hercegovine, Direkcijom za civilno vazduhoplovstvo Bosne i Hercegovine, nadležnim upravama civilne zaštite kao i jedinicama na državnom i entitetskom nivou koje su nadležne da prve izađu na mjesto nesreće.

NATO/PfP Sporazum o Statusu snaga (SOFA) omogućuje Britanskim snagama da tokom vježbe primjene svoje specijalističke vještine u pružanju odgovora na humanitarne krize i slučajeve prirodnih nesreća, lingvističke vještine, te vještine potrebne pri pružanju hitnog odgovora na mjesta nesreće.

Prethodnih godina scenariji su uključivali slučajeve prirodne katastrofe poput poplave i zemljotresa dok će se ove godine vježba fokusirati na situaciju pada međunarodnog komercijalnog aviona na područje koje se nalazi sjeverno od Tuzle i za koje se zna da je u prošlosti bilo minirano. Ovakav scenarij će testirati posebne vještine djelovanja Britanskih snaga u međunarodnom okruženju.

Video najavu vježbe možete preuzeti na linku:

https://wetransfer.com/downloads/8ac3992555e41fb0ddec2d78b043b48a20170222112604/b154978259f073430a9186c957eb636120170222112604/232f05

Share on: