REGIONALNA KONFERENCIJA: USPOSTAVLJANJE I JAČANJE SIGURNOG ŠKOLSKOG OKRUŽENJA U ODNOSU NA RIZIKE OD NESREĆA I KATASTROFA

SIGURNE ŠKOLE U BIH ŠKOLE SKROJENE ZA SIGURNO DJETINJSTVO

REGIONALNA KONFERENCIJA: USPOSTAVLJANJE I JAČANJE SIGURNOG ŠKOLSKOG OKRUŽENJA U ODNOSU NA RIZIKE OD NESREĆA I KATASTROFA

Više informacija o ovom regionalnom događaju je dostupno u dijelu koji se odnosi na konferencije Plaftorme za smanjenje rizika od katastrofa Bosne i Hercegovine.

Share on: