Rizike od katastrofa možemo smanjiti ako djelujemo odmah

Rizike od katastrofa možemo smanjiti ako djelujemo odmah

Održan Sajam „Znanje nas štiti!” u organizaciji Ujedinjenih nacija u BiH i Ministarstva sigurnosti BiH, uz podršku Ambasade Švicarske u BiH

U sklopu obilježavanja Međunarodnog dana smanjenja rizika od katastrofa u Sarajevu je održan Sajam pod sloganom „Znanje nas štiti!“ na kojem je predstavljen rad više od 20 domaćih i međunarodnih organizacija i institucija, nadležnih i angažiranih u sektoru upravljanja rizicima od katastrofa.

Na Sajmu znanja koji su organizovali Ujedinjene nacije u Bosni i Hercegovini i Ministarstvo sigurnosti BiH, uz podršku Ambasade Švicarske u BiH, su predstavljene informacije i publikacije iz oblasti koje se tiču smanjenja rizika od katastrofa, kao i aktivnosti koje se provode u okviru odgovora na prirodne i druge katastrofe.
Rezidentna koordinatorica UN-a u BiH Sezin Sinanoglu istaknula je značaj jačanja kapaciteta u svrhu smanjenja rizika od prirodnih i drugih nesreća, podsjećajući na poplave 2014. godine koje su prouzročile gubitak ljudskih života, ugrozile uslove egzistencije gotovo trećine stanovništva i prouzrokovale materijalnu štetu u visini preko 2 milijarde eura.

„Mora se djelovati prije nego što se katastrofe dogode, kako bi se smanjili mogući rizici“, rekla je Sinanoglu dodajući da procjene govore da je oko 260.000 građana BiH izloženo ozbiljnoj prijetnji od prirodnih katastrofa. „Upravo zbog toga je izuzetno važno razumijeti rizike i unaprijediti znanja o tome kako na najbolji način odgovoriti na sve potencijalne prijetnje, te zaštiti sebe, porodicu, lokalnu i širu zajednicu.“

„Ne postoje prirodne katastrofe – samo prirodne opasnosti i nepogode. Dok se nepogode ne mogu uvijek izbjeći, katastrofe se mogu i moraju spriječiti! Smanjenje rizika od katastrofa je prioritet Vlade Švicarske, kako za naše vlastite administracije u Švicarskoj tako i za naše programe saradnje sa drugim zemljama kao što je BiH. U sklopu Švicarskog programa saradnje sa BiH 2017-2020. nastavit ćemo da radimo sa našim partnerima na pripremanju boljih odgovora na svim nivoima vlasti na prirodne nepogode i one uzrokovane ljudskim faktorom. Smanjenjem rizika na prihvatljiv nivo možemo spasiti mnoge živote, zaštiti još više domaćinstava i značajno smanjiti ekonomske gubitke“, izjavila je Andrea Rauber Saxer, ambasadorica Švicarske u BiH.

Mijo Krešić, zamjenik ministra sigurnosti BiH istakao je da su koordinacija i zajedničko djelovanje neophodni za efikasan odgovor na katastrofe, pogotovo kad se u obzir uzme da katastrofe ne poznaju granice.

Tokom Sajma znanja su distribuisani informativni leci, brošure i analize koje se tiču oblasti smanjenja rizika od katastrofa, te je pokazana savremena oprema koja se koristi za djelovanje u vanrednim situacijama. Brojnim posjetiocima sajma su na pokaznoj vježbi svoje vještine pokazali pripradnici Federalne uprave Civilne zaštite i Crvenog krsta/križa BiH u saradnji s entitetskim organizacijama crvenog krsta/križa.

Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa se na inicijativu Generalne skupštine Ujedinjenih nacija obilježava od 1989. godine, kako bi se spriječio nastanak katastrofa i ublažile moguće posljedice. Sajam znanja je jedna u nizu aktivnosti u ovoj oblasti koje Ujedinjene nacije u BiH provode u saradnji sa Ministarstvom sigurnosti BiH.

Međunarodni dan – video

Share on: