Veoma uspješan i posjećen sajam znanja o opasnosti od katastrofa

Veoma uspješan i posjećen sajam znanja o opasnosti od katastrofa

U sklopu obilježavanja Međunarodnog dana smanjenja rizika od katastrofa u Sarajevu je danas organiziran Sajam znanja pod sloganom „Znanje nas štiti!“ na kojem je predstavljen rad više od 20 domaćih i međunarodnih organizacija i institucija, nadležnih i angažiranih u sektoru upravljanja rizicima od katastrofa.

Manifestacija, koju su organizirali Ujedinjene nacije (UN) u BiH i Ministarstvo sigurnosti BiH, uz potporu Ambasade Švicarske Konfederacije u Bosni i Hercegovini, a kojoj su prisustvovali i predstavnici vladinog i nevladinog sektora u BiH, bila je prilika za sagledavanje stepena spremnosti za adekvatan odgovor na prirodne i druge nesreće, uključujući i preventivno djelovanje u sklopu sektora zaštite i spašavanja.

O značaju jačanja kapaciteta u svrhu smanjenja rizika od prirodnih i drugih nesreća ukazali su rezidentna koordinatorica UN-a u BiH Sezin Sinanoglu, ambasadorica Švicarske Konfederacije u Bosni i Hercegovini Andrea Rauber Saxer i zamjenik ministra sigurnosti BiH Mijo Krešić.

Cilj sajamske manifestacije jeste jačanje svijesti i animiranje javnosti, te povećanje stepena razumijevanja opasnosti od katastrofa, kao i predstavljanje optimalnih načina za smanjenje rizika i spremnosti da se na adekvatan način odgovori na nesreće, te da se pokažu različite prakse i instrumenti za pružanje pomoći stanovništvu u slučaju potrebe, odnosno da se osnaži partnerstvo i suradnja svih nadležnih i zainteresiranih aktera.

U tom kontekstu, posebno dragocjenim ocijenjeno je iskustvo BiH iz maja 2014. godine, kada je naša zemlja bila pogođena poplavama i klizištima u kojima je osim gubitaka ljudskih života nastala materijalna šteta viša od dvije milijarde eura.

U sklopu Sajma izvedena je i pokazna vježba pripadnika Federalne uprave Civilne zaštite (FUCZ) i Crvenog križa BiH u suradnji s entitetskim organizacijama crvenog križa, čiji su sudionici demonstrirali visoki stepen profesionalnosti i umješnosti na planu djelovanja u specifičnim situacijama.

Istovremeno, posjetitelji su bili u prilici upoznati se o savremenoj opremi za zaštitu i spašavanje, te promotivnim materijalom čiji se sadržaj odnosi na ključna pitanja iz domena smanjenja rizika od katastrofa. Posebno su uživali najmlađi posjetioci za koje ej pripremljen veliki broj aktivnosti a koji su kroz igru i kvizove upoznavali sa opasnostima i načinu djelovanja u slučaju prirodnih i drugih nesreća.

Video

Share on: