Procjena kapaciteta za odgovor na katastrofe i Mapa puta za Bosnu i Hercegovinu

Bosna i Hercegovina (BiH) je veoma izložena čestim i destruktivnim katastrofama. Iz teorije i prakse znamo da negativne efekte katastrofa treba svesti na najmanju moguću mjeru putem preventivnog djelovanja prije nego što dođe do katastrofe. Ovakve mjere zahtijevaju koordiniran pristup široke lepeze aktera kao što su nadležni za prostorno planiranje, za ekonomsko planiranje, socijalnu zaštitu, vodoprivredu, i drugi, koji često u svom svakodnevnom poslu nemaju dodira sa civilnom zaštitom. BiH kontinuirano napreduje u razvoju takvog koordiniranog pristupa ali se još uvijek znatno oslanja na strukture sistema zaštite i spašavanja. Sistem zaštite i spašavanja u BiH je odraz kompleksne administrativne strukture u zemlji i njenog utjecaja na institucionalno uređenje i mehanizme koordinacije. Sistem također karakteriziraju često nedostatni kapaciteti za provođenje savremenih pristupa smanjenju rizika od katastrofa (DRR). U okviru IDRM projekta urađena je ova Procjena kapaciteta za odgovor na katastrofe i Mapa puta za Bosnu i Hercegovinu (Mapa puta) putem participativne sistematske procjene postojećih kapaciteta za odgovor na svim administrativnim nivoima u BiH

Procjena kapaciteta za odgovor na katastrofe i Mapa puta za Bosnu i Hercegovinu

“Procjena kapaciteta za odgovor na katastrofe i Mapa puta za BiH” urađena je putem sistematske procjene postojećih ljudskih i materijalno-tehničkih kapaciteta za odgovor na katastrofe na svim administrativnim nivoima u BiH i treba doprinijeti razumijevanju tih kapaciteta, utvrđivanju nedostataka u odnosu na opće potrebe operacija odgovora na nesreće i katastrofe u skladu sa međunarodnim standardima i identificiranju potreba za buduće inicijative razvoja kapaciteta za odgovor na katastrofe.

U proteklih nekoliko mjeseci vršeno je prikupljanje podataka o kapacitetima (ljudskim i materijalno – tehničkim resursima) koji su na raspolaganju u postojećim operativnim jedinicama i službama za odgovor na nesreće i katastrofe u BiH.

Rezultati ovog istraživanja su pokazali da su znatni kapacitite koji se moraju unaprijediti, posebno kad su općine u pitanju zbog toga što su one prve koje bivaju pogođene ukoliko dođe do prirodne ili druge nesreće, odnosno katastrofe i prve su koje moraju da se bore protiv nje. U Mapi puta su utvrđeni nedostaci u odnosu na opšte potrebe operacija odgovora na katastrofe u skladu sa međunarodnim standardima te identificirane potrebe za razvoj kapaciteta.

Ovim izvještajem se prvi put dobija evidencija kapaciteta  u oblasti zaštite i spašavanja na svim nivoima u čitavoj BiH, što pruža mogućnost da se organizovanije i planski djeluje prema lokalnim zajednicama koje su izloženije prirodnim i drugim nesrećama po pitanju nabavke određene opreme i sredstava, formiranja određenih jedinica za zaštitu i spašavanje i drugih aktivnosti koje se budu vodile.

Procjena kapaciteta za odgovor na katastrofe i Mapa puta za Bosnu i Hercegovinu (Mapa puta) je dostupna u elektronskoj formi:

disaster-response-assessment-and-roadmap-for-bosnia-and-herzegovina

procjena-kapaciteta-za-odgovor-na-katastrofe-i-mapa-puta-za-bih-cirilica

procjena-kapaciteta-za-odgovor-na-katastrofe-i-mapa-puta-za-bih-latinica

Share on: