Promotivni materijal za Sendai okvir za smanjenje rizik od katastrofa 2015-2030.

Brošuru je moguće preuzeti na BHS

Share on: